Účetnictví to je moje, aneb něco o mně a proč si mě vybrat

Jmenuji se Simona Kraifová, studovala jsem obchodní akademii, kterou jsem ukončila v roce 2008 úspěšně složenou maturitou (maturitní zkouška obsahovala zkoušku z účetnictví a též i praktická maturitní zkouška), nastoupila na Vysokou školu ekonomickou – obor Zdanění a daňová politika (jako oborově volitelné jsem měla předměty s účetnictvím), kde jsem složila úspěšně státní zkoušky
na bakalářském studiu.

Ve svých studiích jsem měla například daňovou evidenci, manažerské účetnictví, finanční účetnictví, zdanění v ČR aj.

Na střední škole jsem se účastnila ekonomických a účetních soutěží.

Účetnictví se věnuji již od roku 2007. Účetní praxi jsem získávala k účetní teorii
na střední škole od daňového poradce, od kterého jsem přejímala účetnictví jedné společnosti. Od té doby jsem získala již 10letou praxi v různých soukromých firmách od pozice junior účetní až po hlavní účetní, zkusila jsem si i práci
ve společnosti zabývající se účtováním externě několika firmám najednou.

Pravidelně se školím na daňové i účetní novinky včetně samostudia.

Mám zkušenosti i se spoluprací pro auditory, pro které jsem připravovala podklady za jednotlivé společnosti, pro které jsem pracovala – např. Deloitte, BDO Audit
a další. Též jsem se podílela na jednotlivých reportech posílaných do zahraničí včetně konsolidací a různých balíčků pro mateřské společnosti a vlastníky společností.

Podílela jsem se na implementaci kontrolního hlášení do programu, který jsme využívali ve společnosti, kde jsem působila a který byl na míru. Také na aplikaci novinek do systému a dolaďování, aby nevznikaly chyby v přiznáních.

Účtování mě baví, problémy řeším ihned, jelikož nemám ráda nejasnosti. Díky správnému vedení se dá z rozvahy i výsledovky vyčíst mnoho důležitých údajů. Třeba taková výsledovka neslouží jen k tomu, aby se zjistil výsledek hospodaření.
Z výkazů lze také řešit zvýšení ziskovosti, ale také případné uzavírání obchodních spoluprací s novými zájemci.

Mateřský jazyk – čeština, aktivně – angličtina, základní znalosti ruštiny a němčiny.